Voor de beste gebruikservaring op deze website, gelieve een andere browser zoals Google Chrome of Mozilla Firefox te gebruiken.

X

Dossier: zonnepanelen in Vlaanderen (update 26/03/21)

20 minuten leestijd

Op 14 januari vernietigde het Grondwettelijk Hof het systeem van de terugdraaiende elektriciteitsmeter in Vlaanderen. Voor eigenaars van zonnepanelen met digitale meter verdween het systeem van de terugdraaiende teller op 1 maart 2021.

Gepost op 02/03/2021

Wat vooraf ging

Bij de invoering van de digitale meter in juli 2019 voerde de Vlaamse regering een overgangsregeling in: wie vóór 31 december 2020 zonnepanelen liet plaatsen, kon nog 15 jaar profiteren van het systeem van de terugdraaiende teller. Dit had tot voordeel dat je de overtollige stroom die je op zonnige dagen op het net injecteert, op momenten dat de zon niet schijnt terug van het net kunt halen aan hetzelfde tarief. Ter compensatie betaalde je het prosumententarief, een forfait voor het gebruik van het netwerk. Deze regeling zorgde vorig jaar voor een ware rush op zonnepanelen. Zo’n 90.000 mensen lieten ze nog snel op hun dak installeren. Maar zowel de Vlaamse als de federale energieregulatoren VREG en CREG en de federatie van Belgische elektriciteit -en gasbedrijven FEBEG tekenden beroep aan tegen deze verlenging bij het Grondwettelijk Hof.

Waarom tekende de VREG beroep aan

Energieregulator VREG vindt het systeem van de terugdraaiende teller discriminerend. Het was trouwens niet aan de Vlaamse regering om deze maatregel te verlengen. Zij schendt zo de exclusieve bevoegdheid van de VREG voor het opstellen van de tarieven. Bovendien oordeelt de VREG dat de terugdraaiende teller het doel van de digitale meter teniet doet, namelijk ervoor zorgen dat prosumenten hun elektriciteit zo veel mogelijk zelf verbruiken op het moment dat hun installatie energie opwekt. Als er teveel stroom terug op het net geïnjecteerd wordt, is er gevaar voor overbelasting. Door noodzakelijke aanpassingen aan het netwerk, zou dit financiële gevolgen hebben voor alle gebruikers.

Dit besliste het Grondwettelijk Hof

Overschotten van zonne-energie kunnen nog steeds op het net geïnjecteerd worden. Maar het systeem van de terugdraaiende teller wordt vernietigd. In plaats daarvan worden eigenaars van zonnepanelen gefactureerd op basis van hun werkelijke afname. Ook het prosumententarief is afgeschaft. Voor alle prosumenten die een digitale meter hebben, geldt deze beslissing sinds 1 maart 2021, dan werd het arrest van het Grondwettelijk Hof gepubliceerd  in het Belgisch Staatsblad. Voor prosumenten met een analoge meter, treedt ze in werking vanaf het ogenblik dat de netbeheerder de meter vervangt door een digitale meter. Het besluit werkt niet met terugwerkende kracht.

Hoe voel je dat in je portemonnee?

Net zoals bij het nieuwe systeem dat inging op 1 januari 2021, wordt de terugverdientijd van je installatie langer. Waar je voordien een terugverdientijd van 7 tot 8 jaar had, moet je nu 10 tot zelfs 15 jaar rekenen. Maar dat je de zonnepanelen terug verdient, blijft een zekerheid. Een installatie gaat immers 20 à 25 jaar mee. Het komt er vooral op aan om je zonne-energie zoveel mogelijk zelf te verbruiken. De stroom die je terug op het net plaatst, zal je kunnen verkopen aan je energieleverancier, op voorwaarde dat je al een digitale meter hebt. Ook al zal dit bedrag lager liggen dan de stroom die je moet aankopen. Het is van groot belang dat je een terugnamecontract afsluit. Anders zet je de stroom gratis op het net.

Prosumenten met een digitale meter kunnen compensatie aanvragen

Ruim 101.000 prosumenten beschikken al over een digitale meter en zullen dus niet langer van het systeem van de terugdraaiende teller kunnen genieten. De Vlaamse regering voorziet wel een eenmalige compensatie die een rendement van 5% garandeert op de gemiddelde investering. Deze bijdrage wordt niet per individuele installatie berekend, maar op basis van een referentie-installatie. De compensatie komt overeen met de subsidie die de Vlaamse overheid vanaf 2021 aanbiedt voor nieuwe installaties van zonnepanelen. Er wordt rekening gehouden met alle steun die een installatie in het verleden al kreeg en hoe lang de eigenaars hebben kunnen genieten van de terugdraaiende teller. Maak hier een simulatie hoeveel de ondersteuning in euro per kW geïnstalleerd vermogen zal bedragen.

Ook voor gezinnen met een analoge meter

Voor de bijna 470.000 prosumenten die nog een analoge meter hebben, vervalt het voorrecht van de terugdraaiende teller op het ogenblik dat de netbeheerder de digitale meter bij hen installeert. Je kan deze installatie niet weigeren. Maar je kan op dat ogenblik wel beroep doen op de eenmalige compensatie die we hierboven vernoemden. Hoe langer het duurt voordat je een digitale meter hebt en je teller blijft terugdraaien, hoe kleiner deze compensatie zal zijn. Op de website van Fluvius kan je, op basis van je EAN-nummer, bekijken wanneer jij aan de beurt bent.

Uitrol digitale meter aangepast

De regering eiste tot voor kort een versnelde plaatsing van de digitale meter bij eigenaars van zonnepanelen. Maar door het feit dat het compensatiesysteem rekening houdt met de steun die een installatie in het verleden krijgt, kan de uitrol nu op langere termijn gebeuren. Netbeheerders kunnen voortaan straat per straat en wijk per wijk afwerken, wat veel efficiënter is. Tegen 1 juli 2029 moet elk Vlaams gezin over een digitale meter beschikken.

Injectietarieven beschikbaar

Voor meer info verwijzen wij naar de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap www.energiesparen.be. Via www.energiesparen.be/informeer-mij kan je je inschrijven om op de hoogte te worden gehouden van de verdere stappen om de compensatie aan te vragen. Ondertussen lanceerde OCTA+ haar injectietarieven en kan je een terugnamecontract voor je groene stroom afsluiten, voor al je elektriciteit die je sinds 1 maart 2021 op het net zette.

Het gewijzigde systeem

Wat is de rol van OCTA+ binnen deze verandering?

De beslissing heeft helemaal niks te maken met OCTA+. Als energieleverancier hebben wij geen invloed op de regelgeving. Het Grondwettelijk Hof heeft een beslissing van de Vlaamse overheid, op vraag van onder andere de Vlaamse Energieregulator VREG, vernietigd. Hierdoor is het principe van de terugdraaiende teller eigenlijk “onwettig”. Deze beslissing is definitief en geldt voor alle eigenaars van een zonnepaneleninstallatie in Vlaanderen, bij welke energieleverancier ze ook klant zijn.

Wat verandert er nu concreet?

Met het systeem van de terugdraaiende teller draait je teller achteruit wanneer je zonnepanelen meer elektriciteit opwekken dan dat je verbruikt. Verbruik je méér dan je zonnepanelen produceren, dan draait je teller vooruit. Op het einde van de rit betaal je alleen voor het verschil, als er één is. Omdat je gebruik maakt van het elektriciteitsnet betaal je een prosumententarief. Het systeem van de terugdraaiende teller verdwijnt vanaf 1 maart 2021 wanneer je een digitale meter hebt.

Wat is er nieuw? In het nieuwe systeem betaal je voor de elektriciteit die je van het net afneemt (inclusief nettarieven) en ontvang je een vergoeding voor de elektriciteit die je op het net injecteert. Bovenop je klassieke energiecontract ga je dus een bijkomend contract met ons moeten afsluiten. Een digitale meter gaat registeren hoeveel elektriciteit je afneemt en hoeveel elektriciteit je op het net zet. Heb je nog een analoge meter, dan is het niet mogelijk om de afname en injectie apart te registreren en blijft het principe van de terugdraaiende teller van kracht tot een digitale meter wordt geïnstalleerd.

Vanaf wanneer treedt het nieuwe systeem in voege?

Het nieuwe systeem ging in voege op 1 maart 2021 voor eigenaars van zonnepanelen met een digitale meter.

Voor de andere eigenaars met analoge meter en terugdraaiende teller zal dat gebeuren wanneer ze een digitale meter krijgen, in principe tussen vandaag en 2029. Wanneer jij aan de beurt bent, hangt af van je gemeente en de straat waarin je woont. Op de website van Fluvius kan je, op basis van je EAN-nummer, bekijken wanneer jij aan de beurt bent.

Op wie is de nieuwe regeling van toepassing?

De nieuwe regeling geldt voor alle eigenaars van zonnepanelen in Vlaanderen:       

Installatie > 2021: deze regeling geldt vanaf 1 januari 2021

Installatie < 2021: deze regeling is van toepassing sinds 1 maart 2021.

 • Heb je een analoge meter, dan blijf je profiteren van het principe van de terugdraaiende teller tot het moment dat je netbeheerder een digitale meter komt installeren. Ook al geldt de regeling voor jou, een analoge meter kan afname en injectie niet apart registreren.
 • Heb je een digitale meter, dan ging je automatisch over naar het nieuwe systeem op 1 maart 2021. Tot 28 februari 2021 middernacht profiteerde je nog van het systeem van de terugdraaiende teller.
Wanneer krijg ik een digitale meter?

In juli 2019 is netbeheerder Fluvius gestart met de installatie van de digitale meters. Tegen 2029 zouden alle Vlaamse woningen moeten uitgerust zijn met zo’n meter. Zonnepaneleneigenaars worden geschrapt als prioritaire doelgroep en gewoon meegenomen in de planmatige uitrol van de digitale meter. Er werd afgesproken met Fluvius dat bestaande zonnepaneleneigenaars sowieso tot 1 januari 2025 zonder gevolg Fluvius kunnen laten weten dat ze nog geen digitale meter willen. Dit geldt niet voor nieuwe eigenaars van zonnepanelen en zij die al 15 jaar lang een terugdraaiende meter hebben gehad.

Wanneer jij aan de beurt bent, hangt dus af van je gemeente en de straat waarin je woont. Op de website van Fluvius kan je, op basis van je EAN-nummer, bekijken wanneer jij aan de beurt bent.

Kan ik een digitale meter weigeren?

Neen, de digitale meter is verplicht in Vlaanderen. Je kan de vervanging van je huidige analoge Ferrarismeter door een digitale niet weigeren. Ook als je huidige meter stuk is of bij nieuwbouw, installeert de netbeheerder sowieso een digitale meter.

Kan ik mijn digitale meter vervangen door een analoge?

Sinds 1 juli 2019 wordt de analoge Ferrarismeter niet meer geïnstalleerd. In Vlaanderen plaatst netbeheerder Fluvius uitsluitend digitale meters. De klassieke analoge meters worden niet meer aangekocht en zijn dus niet meer beschikbaar.

Ga ik geld verliezen aan mijn installatie?

Neen, zeker niet. Maar door het wegvallen van het systeem van de terugdraaiende teller valt het rendement lager uit. Anders gezegd, ze gaat minder snel terugverdiend zijn. Hierdoor ga je je installatie niet terugverdienen na bijvoorbeeld 7 jaar, maar wél bijvoorbeeld na 10 jaar. Afhankelijk van je installatie heeft die een levensduur van ongeveer 20 à 25 jaar, dus op lange termijn is het een goede investering.

Om het verlies van rendement te beperken heeft de Vlaamse overheid voor de getroffen eigenaars in allerijl een compensatiepremie uitgewerkt.Deze komt overeen met een rendement van 5% op een “referentie-installatie”. Het exacte bedrag kan je berekenen via deze simulatietool.

Opgelet:

 • Installaties die pas gekeurd zijn na 2021 hadden sowieso geen recht op de terugdraaiende teller. Zij kunnen, net als iedereen die vandaag zonnepanelen laat installeren, rekenen op een premie van de Vlaamse overheid.
 • Zonnepanelen die in dienst zijn genomen tussen 2007 en 2012 hebben geen recht op een compensatiepremie. Volgens de berekeningen van de Vlaamse overheid hebben deze installaties het rendement van 5% zonder financiële compensatie behaald dankzij o.a. groenestroomcertificaten, een federale belastingsaftrek en/of de lange periode waarin de terugdraaiende teller van toepassing was.
Wat gebeurt er met mijn stroomoverschot?

Wanneer je meer stroom opwekt dan verbruikt, dan “injecteer” je deze overschotten op het net. Het type meter (analoog of digitaal) heeft hier geen invloed op. Maar het type meter heeft wel een impact op de factuur:

 • Heb je een analoge meter, dan blijft het systeem van de terugdraaiende teller doorlopen tot het moment dat een digitale meter wordt geïnstalleerd. Wanneer je meer stroom opwekt dan verbruikt, blijft je meter dus terugdraaien. Via de regularisatiefactuur (afrekening) betaal je het verschil tussen het verbruik en de zelf opgewekte stroom. Je betaalt ook een prosumententarief voor het gebruik van het elektriciteitsnet.
 • Heb je een digitale meter, dan registreert deze afzonderlijk de hoeveelheid stroom die je aankoopt en de hoeveelheid stroom die je op het net zet. Voor de aangekochte elektriciteit heb je vandaag al een energiecontract, voor de geïnjecteerde stroom sluit je een contract af met je energieleverancier. Voor de elektriciteit die je afnam tot 28 februari 2021 middernacht profiteerde je van het systeem van de terugdraaiende teller. Op 1 maart 2021 werd je automatisch overgezet op het nieuwe systeem van afname en injectie.
Ik huur een woning met zonnepanelen, wat betekent dit voor mij?

Enkel de eigenaar van een woning met zonnepanelen kan de compensatiepremie aanvragen. Voor huurders is er geen aparte compensatie voorzien. Wanneer er in je huurcontract elementen zijn opgenomen met betrekking tot de energiefactuur en de terugdraaiende teller, dan kan je best even contact opnemen met je huurbaas.

Als huurder heb je natuurlijk wel het voordeel dat je elektriciteitsfactuur laag kan zijn bij maximale zelf-consumptie, zonder dat je zelf de investering hebt moeten doen.

Moet ik het prosumententarief betalen in het nieuwe systeem?

Het prosumententarief, een vergoeding die je als eigenaar van zonnepanelen via de elektriciteitsfactuur betaalt voor het gebruik van het elektriciteitsnet, vervalt wanneer je een digitale meter hebt die niet meer werkt volgens het principe van de terugdraaiende teller. Voor installaties die na 1 januari 2021 in gebruik zijn genomen, bestaat het prosumententarief in principe sowieso niet meer.

 • Heb je een analoge meter en draait je teller terug, dan betaal je het prosumententarief.
 • Heb je een digitale meter, dan vervalt het prosumententarief vanaf 1 maart 2021. Je betaalt wel nog een prosumententarief voor de elektriciteit die je hebt afgenomen tot 28 februari 2021 (middernacht) volgens het systeem van de terugdraaiende teller.

Premies en groenestroomcertificaten

Wat met mijn groenestroomcertificaten?

Tot 2015 hadden gezinnen 15 of 20 jaar recht op groenestroomcertificaten. Die blijven gegarandeerd tot de termijnen verstreken zijn, ook na de plaatsing van een digitale meter.

Wat houdt de compensatiepremie precies in?

De compensatiepremie is een tegemoetkoming van de Vlaamse overheid aan alle eigenaars van zonnepanelen die getroffen zijn door het arrest van het Grondwettelijk Hof. Ze moet het rendementsverlies deels compenseren. Meer info over de compensatiepremie vind je op de website van de Vlaamse overheid.

Hoeveel bedraagt de financiële compensatie?

De Vlaamse regering wil dat een referentie-installatie, een installatie bij een gemiddeld gezin, een rendement van 5% op de investering op 15 jaar behaalt. Hiervoor houdt het rekening met een tal van parameters. Op basis van deze parameters werden eenheidsbedragen in euro per kWp verrekend. Wil je zelf uitrekenen hoeveel compensatie je zou krijgen, dan kan je gebruik maken van deze simulatietool.

Ik wil zonnepanelen installeren, heb ik recht op een premie?

Los van de hele heisa rond de zonnepanelen die geïnstalleerd zijn vóór 1 januari 2021, bestaat er vandaag ook een premie wanneer je zonnepanelen wil laten installeren. Hierdoor kan je een premie bekomen die kan oplopen tot 1.500 euro (max. 40% van het factuurbedrag inclusief btw). Meer info over de premie vind je op de website van de Vlaamse overheid terug

Mijn energiefactuur

Wat is de impact op mijn energiefactuur?

Wanneer het systeem van de terugdraaiende teller stopt én je een digitale meter hebt, zal deze verandering wel degelijk invloed hebben op je factuur. Voor een gezin met een doorsnee verbruik, zal de factuur stijgen. Het is niet makkelijk om daar een bedrag op te kleven, gemiddeld zou het gaan om ongeveer 200 à 250 euro per jaar. Je kan er zelf voor zorgen dat die stijging beperkt blijft:

 • Probeer zoveel mogelijk van de opgewekte elektriciteit onmiddellijk te verbruiken. Hierdoor moet je geen elektriciteit afnemen van het net. Zorg er dus voor dat elektrische toestellen overdag worden ingeschakeld.
 • Sluit een terugleveringscontract af met je energieleverancier, zodat je ook een vergoeding krijgt voor de elektriciteit die je op het net zet.
 • Een thuisbatterij biedt de mogelijkheid om elektriciteit op te slaan en nadien te verbruiken. Ondanks de premies van de overheid is de aanschaf van zo’n batterij relatief duur en het rendement laag. Maar deze markt evolueert continu, wat op termijn wellicht zal resulteren in betaalbare oplossingen.
Gaat mijn energiefactuur stijgen?

Dat deze beslissing van het Grondwettelijk Hof een impact gaat hebben op je energiefactuur is duidelijk. De Vlaamse regering heeft bovendien beslist een financiële compensatie te voorzien buiten de energiefactuur, wat dus betekent dat deze premie (als je er recht op hebt) éénmalig zal uitbetaald worden. Er zit dus geen enkel compensatiemechanisme in de energiefactuur, waardoor je de impact zal merken. Hoeveel dat zal zijn, hangt af van je eigen gewoonten. Verschillende berekeningen tonen vandaag een gemiddelde stijging van 200 tot 250 euro.

Je kan er weliswaar zelf voor zorgen dat de stijging beperkt blijft, door zoveel mogelijk van de opgewekte elektriciteit onmiddellijk te verbruiken. Schakel elektrische toestellen als wasmachine, droogkast, vaatwasmachine,… in wanneer je zonnepanelen produceren. Heb je een elektrische auto, laad deze dan overdag op en niet ’s nachts wanneer er geen eigen productie is en je dus alle elektriciteit van het net afneemt. Ook een thuisbatterij is het overwegen waard.

Wordt er in het voorschotbedrag rekening gehouden met het injectietarief?

Vandaag is het bedrag van je voorschotfactuur niet aangepast. Vandaag zijn de richtlijnen omtrent de wijzigingen onvoldoende duidelijk. Moest een aanpassing noodzakelijk zijn, dan brengen we de betrokken klanten persoonlijk op de hoogte.

Schakel ik in het nieuwe systeem beter over op een tweevoudige meter?

Omdat in het nieuwe systeem geen sprake meer is van een terugdraaiende teller en je de afname van elektriciteit afzonderlijk betaalt, is een tweevoudige meter zeker een optie. Hierdoor betaal je minder voor de afname van elektriciteit na 21u of 22u en vóór 5u of 6u (afhankelijk van je postcode) én in het weekend. Met een digitale meter is een overstap van een enkelvoudige naar een tweevoudige meter vooral een administratief gebeuren. Deze voert Fluvius van op afstand uit. Een tariefwissel kost 10,32 euro (inclusief 21% btw). Bij de plaatsing van de digitale meter kan de tariefwissel uitzonderlijk gratis doorgevoerd worden. Heb je nog een analoge meter, dan profiteer je beter zo lang mogelijk van de terugdraaiende teller. Wens je alsnog een tariefwissel, dan plaatst netbeheerder Fluvius een digitale meter en kom je sneller in het nieuwe systeem terecht. In dat geval is de wijziging op jouw vraag ook betalend.

Hoe wordt mijn verbruik verrekend op het moment van de wissel naar het nieuwe systeem?

Sinds 1 maart 2021 zijn eigenaars van zonnepanelen met een digitale meter automatisch overgezet op het nieuwe systeem. Hieronder een overzicht van de impact op je energiefactuur in functie van de verschillende situaties:

 • Je zonnepanelen zijn gekeurd vóór eind 2020 en je hebt een analoge meter: omdat de afname en de injectie niet afzonderlijk worden geregistreerd, blijf je voorlopig profiteren van het systeem van de terugdraaiende teller. Het nieuwe systeem treedt pas in voege bij de installatie van de digitale meter. Op dat moment wordt de meterstand van de analoge meter opgenomen. Die houdt al rekening met de stroom die je op het net hebt geïnjecteerd, dus je verliest niets. 
 • Je zonnepanelen zijn gekeurd vóór eind 2020 en je hebt een digitale meter: sinds 1 maart 2021 ben je overgezet op het nieuwe systeem. Tot 28 februari 2021 middernacht profiteerde je nog van het voordeel van de terugdraaiende teller. Op 1 maart 2021 werd een tussentijdse berekening gemaakt voor de periode van het oude systeem. Op je afrekening zullen 2 periodes apart verrekend worden: die van het oude systeem en die van het nieuwe. In het nieuwe systeem valt ook het prosumententarief weg.
Hoeveel krijg ik voor mijn geïnjecteerde elektriciteit?

Vanaf april 2021 zullen de tarieven voor geïnjecteerde elektriciteit op de tariefkaarten vermeld staan. Deze zal altijd iets lager liggen dan de stroom die je van het net afneemt. Het injectietarief omvat immers geen transport- en distributiekosten en geen belastingen. Het injectietarief zal uitsluitend beschikbaar zijn voor de OCTA+ klanten met zonnepanelen. Hieronder vind je de link naar de injectie tariefkaarten voor de maand maart 2021. De betrokken OCTA+ klanten hebben een communicatie via e-mail ontvangen.

Particulieren:

https://files.octaplus.be/tariffs/E_INJCONFORT_RE_VL_NL.pdf (bijlage bij tariefkaart standaard tarief, type Smart en Safe)

https://files.octaplus.be/tariffs/E_INJCONFORT_RE_VL_NL.pdf (bijlage bij tariefkaart online tarief, type Activ, Activ+ en Flex)

Professionelen:

https://files.octaplus.be/tariffs/E_INJONLINE_PR_VL_NL.pdf (bijlage bij tariefkaart standaard tarief, type Smart en Safe)

https://files.octaplus.be/tariffs/E_INJCONFORT_PR_VL_NL.pdf (bijlage bij tariefkaart online tarief, type Activ, Activ+ en Flex)

Mijn zonnepanelen

Plaatst OCTA+ ook zonnepanelen?

Op dit moment plaatsen wij geen zonnepanelen. Moest hier verandering in komen, brengen we onze klanten op de hoogte of vind je de informatie op onze website.

Hoeveel elektriciteit wekken mijn zonnepanelen op?

Als energieleverancier hebben wij geen zicht op de hoeveelheid stroom die je zonnepanelen maximaal kunnen produceren. Deze informatie staat in principe wél vermeld op de originele offerte van je installateur. Of je kan even met hem contact opnemen. Beschik je al over een digitale meter, dan kan je op de meter nagaan hoeveel stroom je al op het net hebt geïnjecteerd. Recente installaties worden ook vaker gekoppeld aan een applicatie, waarop je de dagelijkse, maandelijkse en jaarlijkse productie kan opvolgen. Zelf het rendement van de ganse installatie kan je vaak via de smartphone volgen. 

Vergeet ook niet dat een zonnepaneleninstallatie aan rendement verliest in de loop der jaren. 

Ik heb oude zonnepanelen, na hoeveel jaar moet ik ze vervangen?

De sector van de zonnepanelen is de laatste jaren sterk geëvolueerd. Niet alleen kan 1 paneel alsmaar meer energie opwekken, ook de levensduur is verlengd. Bij de allereerste installaties sprak men vaak over een theoretische levensduur van ongeveer 15 tot 20 jaar, wat niet wil zeggen dat er vandaag geen oude installaties zijn die al ruim 25 jaar dienst doen. Vandaag spreekt men vaak al over een levensduur van ruim 25 jaar. Best neem je contact op met je installateur om te kijken hoeveel rendement je installatie nog haalt.

Neem zeker contact op met je installateur wanneer je oude installatie je huidige elektriciteitsbehoeften niet meer dekt en je dus alsmaar meer elektriciteit van het net moet afnemen. In veel gevallen hield men in het verleden rekening met je energiebehoeften op het moment van aankoop. Maar door rendementsverlies van je oudere panelen en de nood naar meer elektriciteit door technische ontwikkelingen (denk maar aan meer thuiswerk, het gebruik van smartphones, airco’s,…) dekt je huidige installatie misschien niet meer je energiebehoeften. Bekijk dan zeker met je installateur of je moet denken aan een uitbreiding of een vervanging.

Hebben jullie een tool om de opbrengst van mijn zonnepanelen te berekenen?

Over zo’n tool beschikken we niet als energieleverancier. Vandaag zijn er zoveel verschillende soorten zonnepanelen op de markt, die bovendien sterk geëvolueerd zijn de laatste jaren. Best neem je contact op met je eigen installateur, die op basis van de gegevens van jouw installatie wel simulaties zal kunnen uitvoeren.

Maar zelf kan je een eerste zicht krijgen op de hoeveelheid stroom die je installatie produceert. Zoek de offerte van je installatie op: vaak vermeld de installateur daar het maximaal vermogen (in kWh). Hou wel rekening met een rendementsverlies in de loop de jaren. Vaak staat dat ook vermeld in de offerte of contacteer je installateur.

Neem ook je regularisatiefacturen van de laatste jaren er bij en zoek je elektriciteitsverbruik even op. Is dat ongeveer 0, dan dekken je zonnepanelen je volledige elektriciteitsbehoefte. Merk je de laatste jaren een toename op van de extra elektriciteit die je van het net moet afnemen, dan is er mogelijk sprake van een daling van het rendement en/of een toegenomen elektriciteitsbehoefte.

Welke factoren hebben een invloed op de energieproductie van mijn zonnepanelen?

Deze vraag is eerder voor een installateur dan voor een energieleverancier. Want elke situatie is anders, elke installatie is anders. Over het algemeen hebben deze factoren invloed:

 • De ligging van de zonnepanelen. Je installateur zal de nodige analyse hebben gedaan om je zonnepanelen op die manier te installeren dat ze maximaal zonlicht “absorberen”. Zorgen bomen of gebouwen voor veel schaduw, dan zal dit natuurlijk een rechtstreekse impact hebben op de productie.
 • Het weer en de seizoenen. Een installatie brengt minder rendement op tijdens bewolkte dagen dan tijdens zonnige. En als een laagje sneeuw je panelen wit kleurt, dan zal de productie ook wegvallen. Idealiter staat de zon hoog aan de hemel, schijnt ze recht in op je panelen en is het ook niet te warm. Is het heet zomerweer, dan zullen de zonnepanelen aan rendement verliezen. Een koude zonnige dag met een blauwe hemel en zon die recht inschijnt op je panelen is dus beter dan een veel te hete zomerdag. Vaak zijn de maanden mei en juni in België topdagen voor de productie.
 • De capaciteit van de zonnepanelen en het aantal. Bij installatie gaat een installateur in principe uit van je energiebehoefte. In functie van je elektriciteitsverbruik en het vermogen van één zonnepaneel gaat hij het aantal zonnepanelen berekenen. Onrechtstreeks heeft de beschikbare ruimte dus ook invloed. Heb je 20 panelen nodig, maar is er slechts plaats voor 15, dan zal je energieproductie mogelijk lager liggen dan je verbruik.
 • De leeftijd van je installatie. Elke installatie verliest aan rendement naarmate de jaren verstrijken. Hou ouder je installatie, hoe minder je gaat produceren. Daarnaast bepaalt de leeftijd van je installatie ook het vermogen van je panelen. Eén zonnepaneel vandaag heeft een vermogen dat 2 tot 4 keer zo hoog kan liggen dan een paneel van 20 jaar geleden.

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van het laatste energienieuws en deelnemen aan wedstrijden om leuke prijzen te winnen? Schrijf je dan hier in op onze nieuwsbrief die je elk seizoen van het jaar ontvangt.

Share on Facebook Share on Twitter