Voor de beste gebruikservaring op deze website, gelieve een andere browser zoals Google Chrome of Mozilla Firefox te gebruiken.

X

Vanaf 1 augustus 2022 vragen wij u om uw facturen voor elektriciteit en/of aardgas van OCTA+ te betalen op ons nieuwe Belfius-rekeningnummer. Meer informatie vindt u op uw factuur en in uw klantenzone.

Ben jij één van onze klanten in Brussel? Ontdek hier onze FAQ

5 minuten leestijd

We nemen met tegenzin afscheid van de Brusselse energiemarkt. Bent u één van onze Brusselse klanten? Ontdek hier wat deze beslissing voor u betekent.

Gepost op 29/12/2021

Terugtrekking uit Brussel | FAQ

Zijn de toegangscontracten voor OCTA+ in Brussel opgezegd?

Ja, enkel Sibelga, de beheerder van het elektriciteits- en gasdistributienetwerk, heeft de procedure opgestart om het toegangscontract van OCTA+ te beëindigen. Dit staat volledig los van de andere gewesten (Vlaanderen en Wallonië) waar de klanten beleverd zijn en blijven door OCTA+.

Wanneer zal de toegang daadwerkelijk worden ingetrokken?

De toegang van OCTA+ wordt ingetrokken op 31 december 2021 om middernacht voor het elektriciteitsnet en op 1 januari 2022 om 6.00 uur voor het gasnet.

Ik ben OCTA+ klant, wat betekent de opzegging van het toegangscontract door Sibelga voor mij?

U wordt automatisch overgenomen door de vervangende leverancier, namelijk Engie Electrabel. Belangrijk hierbij is dat deze elektriciteitslevering wordt gegarandeerd voor een periode van één jaar en tegen de standaard leveringsvoorwaarden, d.w.z. EASY Indexed.

Mag ik de automatische overname weigeren?

Neen. Engie Electrabel is de vervangende leverancier in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest volgens de geldende wettelijke bepalingen.

Na 1 januari heeft u nog steeds de mogelijkheid een nieuw contract te tekenen! Vergeet dan niet om de aanbiedingen van de leveranciers te vergelijken op de BruSim-vergelijker. Deze vergelijker zal u helpen om het beste contract dat voldoet aan jouw behoeften te vinden.

Zal Sibelga mijn meters afsluiten?

Nee, de continuïteit van de levering zal worden verzekerd.

Kan ik schadevergoeding eisen?

Volgens de toegepaste wettelijke bepalingen is er geen compensatie van toepassing na de activering van de procedure voor een vervangende leverancier.

Ik heb een contract gesloten met een andere leverancier of met Engie en dit contract gaat in na 01.01.2022.

Engie zal uw toegangspunt overnemen op 01.01.2022, wat zal resulteren in de annulering van het vorige contract. De leverancier met wie u een contract hebt, kan dan uw toegangspunt overnemen. Neem daarvoor na 01.01.2022 opnieuw contact met hen op.

Ik heb een contract gesloten met Octa+ en dit contract treedt in werking na 01.01.2022.

Dit contract zal worden geannuleerd en u zult bij uw huidige leverancier blijven.

Ik heb reeds een contract gesloten met een andere leverancier of met Engie en dit contract gaat in op 01.01.2022.

In dat geval wordt het contract niet geannuleerd en gaat het in op 01.01.2022.

Ik geniet momenteel van het sociaal tarief met Octa+. Kan ik dit sociaal tarief behouden door over te stappen naar Engie?

Ja (op voorwaarde dat u in 2022 nog steeds een begunstigde van het sociaal tarief bent), maar het sociaal tarief zal niet onmiddellijk worden toegepast (gedurende de gegevensuitwisseling tussen Octa+, de autoriteiten en Engie). Het sociaal tarief zal met terugwerkende kracht vanaf 1/1/2022 worden toegepast.

Gaat OCTA+ zich ook terugtrekken uit Vlaanderen en Wallonië?

Neen, in deze regio’s noopt het regelgevend kader ons daar geenszins toe en we wensen dit ook niet. OCTA+ blijft dus in zowel Vlaanderen als Wallonië actief om haar klanten van dienst te zijn en om nieuwe klanten te verwelkomen.

Ga ik een eindafrekening ontvangen van OCTA+?

Ja. Nadat wij uw meterstanden hebben ontvangen van Sibelga, sturen wij u een afrekening voor uw verbruik tussen uw vorige meteropname en 31 december 2021. In functie van de reeds aangerekende voorschotten en het verbruikt aantal kWh, zult u ofwel een factuur, ofwel een creditnota ontvangen.

Moet ik mijn voorschot- en/of regularisatiefacturen nog betalen aan OCTA+?

Uiteraard dient u de energie die u verbruikt te betalen. In geval van wanbetaling blijven onze invorderingsprocedures van toepassing. Mocht u een vraag hebben of een factuur willen betwisten, dan blijft dat natuurlijk mogelijk, ook na 1 januari 2022.

Zullen de klanten die te veel voorschotten hebben betaald een terugbetaling ontvangen?

Ja, natuurlijk. Zodra de vervangende leverancier is aangesteld door de regulator, zal OCTA+ een afrekening opstellen en u een factuur of een creditnota bezorgen. Als uw klantenrekening een saldo in uw voordeel vertoont, zullen wij dit aan u terugbetalen binnen de 7 dagen die volgen op uw afrekening.

Moet ik mijn meterstanden doorgeven aan mijn nieuwe leverancier?

SIBELGA, uw distributienetbeheerder (DNB), zal een schatting maken op de dag dat het toegangscontract wordt beëindigd. U kunt dit echter ook zelf doen om de door de DNB meegedeelde meterstand te verifiëren. In dat geval moet u dit aan SIBELGA meedelen, zodat uw nieuwe leverancier het als uitgangsmeterstand kan gebruiken. Dit kan u hier doen.

Bevindt OCTA+ zich in dezelfde situatie als de twee failliete leveranciers die de afgelopen weken in het nieuws kwamen?

Neen, bij ons gaat het om technische redenen die het verder leveren in Brussel onmogelijk maken. In Vlaanderen en Wallonië blijven we onze klanten beleveren en nieuwe klanten verwelkomen.

Houdt OCTA+ ook op met het leveren van mazout in Brussel?

Zeker niet. De mazoutsector staat volledig los van de gas- en elektriciteitssector en u kunt dus op ons blijven rekenen voor het bijvullen van uw mazouttank.

Kunnen Brusselse klanten nog terecht bij de klantendienst van OCTA+ na 1 januari 2022?

Uiteraard. Uw afrekening zal pas worden opgesteld na 1 januari en ook al bent u geen klant meer bij ons, wij blijven voor u klaarstaan in geval van vragen, verzoeken of betwistingen.

Octa+ heeft mij meegedeeld dat mijn vermogensbegrenzer kan worden verwijderd en dat het verzoek is ingediend bij Sibelga.

Deze aanvraag om uw begrenzer te verwijderen zal worden geannuleerd wanneer Engie of de leverancier van uw keuze uw toegangspunt overneemt.

U zult Engie vervolgens moeten vragen om een nieuwe aanvraag in te dienen om uw begrenzer te verwijderen.

Ik heb een afsluitingsbericht ontvangen met een effectieve ingangsdatum > of = 01.01.2022. Wat zal er gebeuren?

De overname van uw toegangspunt door Engie op 01.01.2022 zal deze afsluitingsaanvraag annuleren. Sibelga zal uw meter dus niet afsluiten.

Bij ontvangst van de OCTA+ slotfactuur, merk ik op dat de indexen op 31.12.2021 zijn geschat. Waarom?

Gezien het grote aantal toegangspunten en de betrokken periode was Sibelga technisch niet in staat om de fysieke lezing van de meterstanden te organiseren of kaarten te versturen om klanten uit te nodigen hun meterstanden op 31.12.2021 mee te delen. Daarom zijn de indexen (meterstanden) geschat.

Ter herinnering, een schatting (ook van toepassing wanneer de klant niet aanwezig is op de jaarlijkse meteropname en niet ingaat op de vraag van Sibelga om zijn meterstanden door te sturen) is enerzijds gebaseerd op het historisch verbruik en anderzijds op een theoretische verdeling van de verbruiken in de tijd.

Indien u beschikt over meterstanden van 31.12.2021 of 01.01.2022 (a.d.h.v. een gedateerde foto van de meter bijvoorbeeld) en deze aanzienlijk verschillen van de geschatte meterstanden, aarzel dan niet om ze door te geven aan OCTA+. Die zal Sibelga dan vragen om het verbruik gefactureerd tot 31.12.2021 te corrigeren. Na bevestiging van deze nieuwe waarden door Sibelga zal OCTA+ de eindfactuur opnieuw berekenen.

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van het laatste energienieuws en deelnemen aan wedstrijden om leuke prijzen te winnen? Schrijf je dan hier in op onze nieuwsbrief die je elk seizoen van het jaar ontvangt.

Share on Facebook Share on Twitter