Voor de beste gebruikservaring op deze website, gelieve een andere browser zoals Google Chrome of Mozilla Firefox te gebruiken.

X

FAQ - Wijziging injectietarief vanaf 1 april 2022

Gepost op 01/02/2022

2 minuten leestijd

Een antwoord op de meest voorkomende vragen met betrekking tot de gewijzigde injectietarieven (vanaf 1 april 2022) kan je hieronder terugvinden.

Gewijzigde injectietarieven vanaf 01/04/2022 - vraag en antwoord

Wat is het nieuw centraal dataplatform waar jullie naartoe verwijzen in jullie communicatie?

Het gaat om een gegevensuitwisselingsplatform dat de voorbije jaren werd ontwikkeld door Atrias, een dochteronderneming van de Belgische distributienetbeheerders. Na een transitieperiode gebruiken voortaan alle partijen hetzelfde gegevensuitwisselingssysteem en dezelfde communicatiestandaard, MIG6 genoemd. Dankzij de MIG6 gebeuren de onderlinge data-uitwisselingen (denk aan meterstanden en facturatiegegevens) en de marktprocessen (denk aan leverancierswissels en verhuizingen) een stuk sneller, transparanter en nauwkeuriger. Het nieuwe systeem kan ook een hoger volume aan data aan, wat belangrijk is bij de verdere uitrol van digitale meters in ons land.

Wat zijn evenwichtskosten?

Elke leverancier in België is verantwoordelijk voor zijn eigen portefeuille van aansluitingspunten, en moet alle redelijke maatregelen treffen om het evenwicht tussen injecties, afnames en commerciële handel op de elektriciteitsmarkt in zijn portefeuille te behouden. Binnen dit kader moeten de leveranciers dagelijks een evenwichtsprogramma voor de dag nadien voorleggen aan de distributienetbeheerder, Elia. Wanneer een leverancier op kwartuurbasis een onevenwicht vertoont, dient die leverancier een onevenwichtstarief te betalen aan Elia. De evenwichtskosten bestaan bijgevolg uit de operationele kosten voor het opstellen van de dagelijkse evenwichtsprogramma’s, als uit de tarieven die worden toegepast in geval van onevenwicht.

Hoe heeft het nieuwe platform een impact op de evenwichtskosten?

De evenwichtskosten zijn gebaseerd op de verschillende volumes aan elektriciteit die worden afgenomen en geïnjecteerd, en die bijgevolg een invloed hebben op het evenwicht op het transmissienet. Voor het bepalen van deze volumes gebruikt de energiemarkt zogenaamde “lastprofielen”. Voorafgaand aan de MIG6 bestond er slechts één lastprofiel, namelijk een verbruiksprofiel. Hierdoor werden er aan aansluitingspunten met zonnepanelen erg beperkte volumes toegewezen, omdat er enkel werd gekeken naar het verschil tussen injectie en afname.

Om een voorbeeld te geven: een aansluitingspunt met 5000 kWh afname en 4000 kWh injectie van elektriciteit, gaf aanleiding tot een volume van slechts 1000 kWh onderworpen aan evenwichtskosten.

Ter gelegenheid van de hierboven vermelde MIG6 en zoals uitgelegd door de VREG heeft de energiemarkt nieuwe lastprofielen ingevoerd, namelijk een nieuw verbruiksprofiel én een productieprofiel. Zowel de afgenomen als de geïnjecteerde hoeveelheden elektriciteit zijn nu onderworpen aan evenwichtskosten.

Om verder te bouwen op hetzelfde voorbeeld als hierboven: waar we vroeger voor 1000 kWh aan evenwichtskosten hadden (5000 – 4000), hebben we nu voor 9000 kWh aan evenwichtskosten (5000 + 4000).

Kunnen jullie mijn injectietarief aanpassen vóór de verjaardag van mijn contract?

Ja, zoals aangegeven op je tarieffiche is een wijziging van het marktmodel één van de bijzondere voorwaarden die aanleiding kunnen geven tot een wijziging van de indexatieformule van je injectietarief, en dit zelfs retroactief. Het nieuwe marktmodel werd uitgerold in november 2021. Echter, bij wijze van commerciële tegemoetkoming hebben wij beslist om de extra evenwichtskosten op ons te nemen tot 1 april 2022.

Waar kan ik de beursnoteringen van de Belpex, op basis waarvan mijn injectietarief wordt geïndexeerd, raadplegen?

Deze beursnoteringen kan je eenvoudig raadplegen via deze link. De Belpex beursnoteringen van de lopende maand worden steeds gepubliceerd op de eerste dag van de maand die erop volgt.

Verandert er ook iets aan mijn tarief voor de afname van elektriciteit?

Neen, jouw tarief of tariefformule voor de elektriciteit die je afneemt van het net blijft ongewijzigd tot de verjaardag van jouw contract.

Waar kan ik mijn voorschotbedrag wijzigen om rekening te houden met het aangepaste injectietarief?

Dit kan je eenvoudig doen door te surfen naar je Klantenzone > Mijn producten > Voorschot wijzigen. Het door jou ingegeven bedrag wordt dan automatisch toegepast vanaf je eerstvolgende voorschotfactuur.

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van het laatste energienieuws en deelnemen aan wedstrijden om leuke prijzen te winnen? Schrijf je dan hier in op onze nieuwsbrief die je elk seizoen van het jaar ontvangt.

Share on Facebook Share on Twitter