Voorwaarden aanbod

Offerte uitsluitend geldig op de variabel contracten van électriciteit en/of gaz op een looptijd van 1, 2 of 3 jaar (Uitsluitend 3 jaar in Brussel beschikbaar). De korting heeft enkel betrekking op de energiekost voor elektriciteit respectievelijk gas, niet op de bijdrage groene stroom en WKK, distributie- en transportkosten en taksen, en is niet cumuleerbaar met andere promoties of aanbiedingen, tenzij anders aangegeven door OCTA+. Eenmalig gezamenlijk aanbod enkel geldig voor nieuwe particuliere klanten met een aansluitingspunt ofwel in Vlaanderen, ofwel Wallonië, ofwel in Brussel die tussen 01/04/2012 en 30/04/2012 een energieleveringsovereenkomst met OCTA+ tekenen voor het gezamenlijk aanbod OCTA+ Elec variabel 1 of 2 of 3 jaar in combinatie met OCTA+ Gaz 1 of 2 of 3 jaar, gedurende de volledige loop van hun overeenkomst ononderbroken deze producten van Nuon afnemen en steeds betalen binnen de betalingstermijn voorzien in de algemene voorwaarden. Bij vroegtijdige verbreking van de overeenkomst of ingeval van wanbetaling, vervalt elk recht op verdere uitbetaling van de korting voor de volledige contractduur en behoudt OCTA+ zich het recht voor een reeds verrekende korting terug te vorderen. De korting heeft enkel betrekking op de energiekost voor elektriciteit respectievelijk gas, niet op de bijdrage groene stroom en WKK, distributie- en transportkosten en taksen, en is niet cumuleerbaar met andere promoties of aanbiedingen, tenzij anders aangegeven door OCTA+. Ze zal verrekend worden op de eerstvolgende OCTA+ jaarafrekening. Indien de 1ste meteropname plaatsvindt binnen de 12 eerste maanden vanaf start levering, zal een eerste deel van de korting pro rata verrekend worden op de eerste jaarafrekening en het resterende tweede deel op de volgende jaarafrekening. In geen geval wordt de korting verrekend op de voorschotfacturen. Het aanbod 10% op korting op de energiekost komt overeen met een korting ten bedrage van respectievelijk de gemiddelde energiekost per maand tussen start levering en eerste meteropname. Voor meer informatie: bel 02 851 01 51 (zonaal tarief). « Offerte niet cumuleerbaar met andere kortingen (Test Aankoop, …)

Octaplus.be maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technieken voor functionele en analytische doeleinden, om informatie te verzamelen over uw voorkeuren en om de inhoud van haar websites af te stemmen op uw voorkeuren. Voor meer informatie over het cookiebeleid van octaplus.be, klik hier.
Sluit