Overeenkomsten en verschillen

Kostprijs

Bij een vergelijking tussen aardgas, stookolie en elektriciteit voor verwarming, is de conclusie snel getrokken: elektrische verwarming is duurder. Maar de vergelijking tussen stookolie en aardgas heeft al tot verhitte discussies geleid. Meer weten

De kWh-prijs van het aardgas en de prijs van een liter huisbrandolie stijgen allebei al verscheidene jaren, ongeveer in gelijke mate. Beide energiebronnen stemmen hun kostprijs af op de prijs van de ruwe aardolie. Gas volgt deze evolutie met enkele maanden vertraging.

De elektriciteitsfactuur ligt vaak erg hoog: om evenveel warmte te produceren, verbruiken elektrische toestellen meer.

Installatie

Het vraagt ongeveer evenveel werk om een centrale verwarming op stookolie of op gas te installeren.Meer weten

In beide gevallen moet er centraal een ketel worden geïnstalleerd en verbinden leidingen de ketel met radiatoren over de hele woning. Dit is duurder dan de installatie van elektrische verwarming (goedkope toestellen en er zijn geen ketel, stookplaats of schoorsteen nodig).

Vereiste ruimte

De tank die veel plaats inneemt, wordt vaak als een nadeel van huisbrandolie beschouwd.Meer weten

Huisbrandolie moet immers worden opgeslagen in een tank boven of onder de grond. Elk gewest heeft hiervoor eigen regels. Hoewel het materiaal voor een verwarming op stookolie de laatste jaren sterk is verbeterd (met o.a. compacte opslagtanks), blijft een gaswandketel de ideale oplossing voor woningen met krappe afmetingen.

Bij een elektrische verwarming is er geen sprake van een ketel of een opslagtank en deze oplossing neemt dus het minste plaats in.

Transparantie en vrijheiD

Men verwijt de aardgas- en elektriciteitsleveranciers vaak dat hun facturen ingewikkeld en onleesbaar zouden zijn. De stookoliesector biedt zijn klanten daarentegen meer transparantie.Meer weten

Bij aardgas en elektriciteit kan de energieprijs vast of variabel zijn. De distributie- en transportkosten, de belastingen, heffingen, bijdragen, enz. komen daar nog bovenop, zodat het vaak een hele klus is om facturen te controleren.

Bij huisbrandolie is de gefactureerde prijs duidelijk en op voorhand bekend. De bestelde hoeveelheid wordt geleverd. Bovendien bepaalt de klant zelf wanneer hij zijn voorraad aanvult en hoeveel liter hij koopt, tegen de vooraf meegedeelde prijs, zonder verrassingen!

Weerslag op het milieu

Welke energievorm is de milieuvriendelijkste, gas of stookolie? De discussie woedt nog volop.Meer weten

De voorstanders van aardgas argumenteren dat gas bij verbranding tot 25% minder koolstofdioxide (een van de belangrijkste broeikasgassen) uitstoot dan stookolie en geen zure regens veroorzaakt. Zij wijzen er ook op dat gas, in tegenstelling tot stookolie, niet vervuilt bij het transport, aangezien het gas via ondergrondse leidingen rechtstreeks tot in de woningen wordt gebracht. Ten slotte benadrukken zij dat aardgas onmogelijk het grondwater of de bodem kan verontreinigen, omdat er aan de woning geen opslagtanks nodig zijn.

De verdedigers van huisbrandolie voeren aan dat de omschakeling van een stookolieketel op een aardgasketel niet tot een relatieve daling van de CO2-uitstoot leidt. Er zou gemiddeld zelfs 0,1% meer broeikasgassen in de atmosfeer terechtkomen. Niet alleen de uiteindelijke verbranding bij de consument telt, vinden zij. Voordien treden er methaanverliezen op bij het vloeibaar maken van het aardgas en het transport over zee of door gaspijpleidingen, bijvoorbeeld vanuit Rusland. Ook in al deze fasen komen er broeikasgassen vrij. Zij beweren dat de aardoliewinning en de raffinage van stookolie een kleinere impact op het milieu hebben.

Bij elektriciteit speelt het milieu alleen een rol bij de productie, want elektriciteit is op het verbruikspunt een “schone” energievorm. De vraag luidt dus: welke grondstoffen (energiemix) gebruikt de leverancier als hij stroom opwekt? Deze gegevens staan op alle eindafrekeningsfacturen.

De impact op het milieu hangt dus af van de energiebron die wordt gebruikt om elektriciteit op te wekken. Hernieuwbare energiebronnen zoals wind- en waterkracht, zonne-energie, enz. drukken de CO2-uitstoot in verhouding tot de niet-hernieuwbare energiebronnen die zij vervangen.

Over kernenergie wordt momenteel nog hevig gediscussieerd. Sommigen vinden dat de stroom die in een kerncentrale wordt geproduceerd een schone energievorm is, omdat er weinig broeikasgassen vrijkomen. Maar anderen voeren aan dat het probleem van het kernafval nog lang niet is opgelost.

Meer informatie :

Octaplus.be maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technieken voor functionele en analytische doeleinden, om informatie te verzamelen over uw voorkeuren en om de inhoud van haar websites af te stemmen op uw voorkeuren. Voor meer informatie over het cookiebeleid van octaplus.be, klik hier.
Sluit