Voor de beste gebruikservaring op deze website, gelieve een andere browser zoals Google Chrome of Mozilla Firefox te gebruiken.

X

Jouw bijdrage tot een duurzame toekomst

De compensatie van CO2 via onze Eco aardgastarieven is een belangrijke stap richting koolstofneutraliteit. Dit is een tussenstap in de energietransitie waarbij we minder energie verbruiken, én liefst ook zonder fossiele brandstoffen.

Actieve bijdrage energietransitie

Via onze dochter Omes investeert OCTA+ in duurzame energie-oplossingen die je op termijn onafhankelijk maken van fossiele brandstoffen. Hiermee dragen we actief bij tot de energietransitie.

Samen CO2 uitstoot afbouwen

Met posts op onze sociale media en via onze blog ondersteunen we je met tips en advies om je energieverbruik naar beneden te halen. Zo bouwen we samen de uitstoot van koolstofdioxide af.

Gecertificeerde projecten

Om de impact van het resterende gasverbruik te compenseren, investeren we in gecertifieerde projecten die zich inzetten om de CO2-uitstoot te verminderen.

Boomkwekerijen Togo

In samenwerking met de vzw Graine de Vie creëren we in Togo boomkwekerijen die niet alleen CO2 uit de lucht halen, maar ook dienen om voor de lokale bevolking nieuwe inkomsten te genereren.

Wat is CO2 gecompenseerd aardgas?

Je gebruikt aardgas om je te verwarmen, om een warme douche te nemen en misschien zelfs om lekker te koken. Bij het transport en de verbranding van aardgas komt er CO2 vrij, een gas dat bijdraagt aan de klimaatverandering. Als energieleverancier zijn wij ons bewust van de wereldwijde milieuproblematiek.

De energietransitie is ingezet, maar kan ons niet van vandaag op morgen onafhankelijk maken van fossiele brandstoffen. Daarom bieden we een tussenoplossing aan waarbij jouw koolstofuitstoot van je aardgasverbruik op klimaatvlak wordt gecompenseerd. Sommigen noemen het greenwashing en ze hebben deels gelijk. Idealiter zijn we niet afhankelijk van fossiele brandstoffen, maar de realiteit is anders. Het niet verbruiken ervan blijft logischerwijze altijd milieuvriendelijker én goedkoper.

Ik compenseer mijn CO2-uitstoot

Hoe werkt het mechanisme?

Een gemiddeld gezin verbruikt jaarlijks ongeveer 17.000 kWh aardgas. Bij de verbranding van dit gas komt er ongeveer 3,4 ton CO2 vrij*. Deze uitstoot vangen we op via een gecertificeerd compensatiemechanisme. Hiervoor zijn er 17 bomen nodig die gedurende 20 jaar de CO2 uit de lucht halen en via fotosynthese omzetten in zuurstof en plantmateriaal. Hiervoor ondersteunt OCTA+ financieel projecten die beheerd worden door de vzw Graine de Vie. Het project bestaat uit de ontwikkeling van boomkwekerijen van elk 20.000 bomen in het Afrikaanse Togo.

Na de jaarlijkse opname van de meterstand kennen we exact jouw koolstofuitstoot. Om die te compenseren, financiert OCTA+ het aantal boomkwekerijen dat hiervoor nodig is. Is het milieuprobleem hiermee opgelost? Uiteraard niet, maar het is wél een belangrijke tussenstap in de energietransitie waarin OCTA+ ook investeert. Bovendien maakt het particulieren en bedrijven bewust over hun impact op het klimaat, waardoor ze hun uitstoot aan de bron kunnen aanpakken.

Het project Graine de vie in Togo

Via vzw Graine de Vie financieert OCTA+ de ontwikkeling van boomkwekerijen in Togo. Naarmate ze groeien, absorberen ze CO2. Aangezien de door de kwekerijen vastgelegde CO2-emissies vooraf worden berekend voor de komende 20 jaar, wordt een veiligheidsmarge van +100% in aanmerking genomen.

Met andere woorden, voor elke boom die door OCTA+ wordt gefinancierd, verbindt Graine de Vie zich ertoe een extra boom te planten. Een boom in Togo kan gemiddeld 10 kg CO2 per jaar vastleggen, of 200 kg CO2 over 20 jaar. Deze schatting is eerder voorzicht om onaangename verrassingen te voorkomen. Door aardgas te compenseren maakt OCTA+ de herplanting van 200.000 bomen mogelijk.

Ik wil mijn aardgastarief berekenen

Certificering en audit

De universiteit van Lomé (Togo) valideert en certificeert het overlevingspercentage van de bomen, alsmede hun geschatte CO2-absorptiecapaciteit. Op basis van de door OCTA+ verkochte hoeveelheden aardgas via een Eco aardgastarief, het aantal geplante bomen en het verslag van de universiteit van Lomé, verleent D-Carbonize een compensatiecertificaat dat de gecompenseerde gasvolumes valideert.

2 keer per jaar certificeert D-Carbonize het compensatieproces van OCTA+. Hiervoor treedt D-Carbonize op als koolstofauditor. Een uniek certificaat wordt, via de Carbon Cockpit, pas afgeleverd na:

Verificatie van de verkoopvolumes van CO2 neutraal aardgas via een Eco aardgastarief

Berekening van het CO2 equivalent in functie van het verkochte volume

Validatie van de noodzakelijke financiering bij de vzw Graine de Vie of een andere door OCTA+ gekozen organisatie

Vastlegging, i.s.m. de Universiteit van Lomé, van de CO2 die zal worden gecompenseerd via de financiering

Naar een duurzame toekomst in samenwerking met

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #