Voor de beste gebruikservaring op deze website, gelieve een andere browser zoals Google Chrome of Mozilla Firefox te gebruiken.

X

FAQ - Bijkomende kost per kVA

Gepost op 17/11/2023

4 minuten leestijd

Een antwoord op de meest voorkomende vragen kan je terugvinden in dit artikel.

Bijkomende kost per kVA - vraag en antwoord

Hoeveel bedraagt de bijkomende kost?

De maandelijkse kosten zijn variabel en hangen af van het maximale vermogen van de omvormer van jouw zonnepaneleninstallatie.

Je vindt de kosten per kVA terug in onze tarieffiches.

Waarvoor dient deze bijkomende kost en waarom zit deze niet ingegrepen in het prosumententarief?

Het gaat om twee verschillende zaken.

Het prosumententarief heeft als doel om prosumenten mee te laten bijdragen aan de kosten voor het onderhoud en de ontwikkeling van het distributienet (bekabeling, werken, nieuwe aansluitingen) en dit, in dezelfde mate als de netgebruikers zonder zonnepanelen.

De kost per kVA heeft daarentegen betrekking om het onevenwichtstarief dat de zogenaamde evenwichtsverantwoordelijken moeten betalen aan de transmissienetbeheerder Elia. Elke dag bezorgen de evenwichtsverantwoordelijken aan Elia, voor hun volledige portfolio aan aansluitingspunten, een voorspelling van de hoeveelheden elektriciteit die de daaropvolgende dag zullen worden afgenomen en geïnjecteerd op het elektriciteitsnet. Wanneer er een verschil optreedt tussen de voorspelling enerzijds, en de werkelijk waargenomen hoeveelheden anderzijds, dan wordt dit verschil door Elia gefactureerd op basis van een onevenwichtstarief. Om deze hoeveelheid (en de daaruit voortvloeiende facturatie) te verdelen over de verschillende portfolio’s van de evenwichtsverantwoordelijken, baseert Elia zich op de verbruiksprofielen van alle netgebruikers. Sinds november 2021 en als gevolg van een wijziging van het gegevensuitwisselingsplatform, MIG6 genoemd, voor heel de energiesector, zijn er aparte evenwichtsberekeningen voor de productie van zonne-energie enerzijds en voor de klassieke elektriciteitsafname anderzijds. Voordien bestond er slechts één evenwichtsberekening. Wegens de schommelingen van de zon en het feit dat deze erg moeilijk te voorspellen vallen per ¼ uur, zijn deze evenwichtsberekeningen erg duur. Daarbij komt dat, wanneer u over zonnepanelen beschikt, u voortaan twee verbruiksprofielen heeft die beide onderworpen zijn aan de onevenwichtstarieven : één voor uw injectie, en één voor uw afname van elektriciteit. Vroeger waren de onevenwichtskosten gebaseerd op één verbruiksprofiel voor uw netto verbruik (afname – injectie), terwijl ze nu gebaseerd zijn op uw bruto afname + uw bruto injectie. Als gevolg hiervan kost een aansluitingspunt met zonnepanelen bijna 20 keer zo veel aan onevenwichtskosten dan een punt zonder zonnepanelen.

Wat is een kVA?

Een kVA is de meeteenheid waarmee het maximale elektrische vermogen van een fotovoltaïsche installatie wordt uitgedrukt, gemeten aan de uitgang van de omvormer. U kunt dit gegeven eenvoudig terugvinden op de technische fiche van uw installatie, waar ze vaak wordt vermeld na de noemer “Pac”. Het gaat altijd om een getal kleiner dan of gelijk aan 10, uitgedrukt in kVA of kWp.

Waarom wordt deze kost aangerekend op basis van het vermogen van mijn omvormer, en niet per kWh?

Hiervoor zijn twee redenen. De eerste reden is dat de hierboven vermelde productieprofielen op hun beurt evolueren in functie van het vermogen van de fotovoltaïsche installaties.

De tweede reden is dat het onrechtvaardig zou zijn tegenover netgebruikers met een kleinere fotovoltaïsche installatie, die genieten van een zogeheten “compensatieprincipe” om de onevenwichtskosten toe te voegen aan de prijs per kWh. Het compensatieprincipe betekent namelijk dat enkel het verschil tussen uw elektriciteits-afname en injectie wordt aangerekend aan een bepaalde prijs per kWh. Een prosument die 9000 kWh afneemt en 8000 kWh injecteert, zou dan even veel betalen als een prosument die slechts 3000 kWh afneemt en 2000 kWh (in beide gevallen bedraagt het verschil tussen injectie en afname 1000 kWh). Nochtans heeft deze laatste een veel kleinere productie als de eerste, en zou hij dus veel minder evenwichtskosten moeten betalen. Om deze realiteit te weerspiegelen hebben we besloten om de evenwichtskosten te baseren op het vermogen van de omvormer.

Gelden deze kosten ook voor personen die hun injectie verkopen aan een specifiek injectietarief?

Neen, in dat geval zijn de onevenwichtskosten al inbegrepen in het injectietarief.

In uw geval, waarbij uw afname en injectie met elkaar worden gecompenseerd, wordt er slechts één prijs per kWh gehanteerd die geen rekening houdt met de onevenwichtskosten.

Is dit wettelijk toegestaan?

Ja, de contractuele voorwaarden en tarieven zijn vastgelegd voor de volledige contractduur, onder voorbehoud van wijzigingen veroorzaakt door elementen die onafhankelijk zijn van de eigen wil van OCTA+. De komst van de MIG6 in november 2021 (zoals uitgelegd in vraag 2) verandert het volledige marktmodel en de manier waarop verbruiks- en injectiehoeveelheden worden verdeeld. Deze wijziging heeft volledig buiten onze wil plaatsgevonden.

Kan ik mij hiertegen verzetten?

U heeft uiteraard de mogelijkheid om u in te schrijven bij een leverancier die deze evenwichtskosten niet aanrekent in de vorm van een kost per kVA.

U kunt uw contract beëindigen op eender welk moment en zonder verbrekingsvergoeding. Zodra een andere leverancier uw aansluitingspunt heeft overgenomen, zal uw contract bij OCTA+ automatisch stoppen en zullen wij u een eindafrekening sturen (een factuur of een creditnota).

Maken jullie winst op deze bijkomende kost?

Neen, we nemen zelfs een groot deel van de bijkomende kosten voor onze rekening. Bovendien hadden we de onevenwichtskosten al moeten doorrekenen sinds 1 november 2021 maar hebben we beslist om u deze niet met terugwerkende kracht te factureren.

Hoe kan ik mijn voorschotbedrag verhogen zodat ik niet alles moet betalen bij de jaarlijkse afrekening?

Dit kunt u eenvoudig doen door te surfen naar uw Klantenzone > Mijn producten > Voorschot wijzigen. Het door u ingegeven bedrag wordt dan automatisch toegepast vanaf uw eerstvolgende voorschotfactuur.

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van het laatste energienieuws en deelnemen aan wedstrijden om leuke prijzen te winnen? Schrijf je dan hier in op onze nieuwsbrief die je elk seizoen van het jaar ontvangt.

Share on Facebook Share on Twitter
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #