Voor de beste gebruikservaring op deze website, gelieve een andere browser zoals Google Chrome of Mozilla Firefox te gebruiken.

X

Federaal basispakket 2022-2023

Een basispakket voor de periode november-december 2022 en eentje voor januari-februari-maart 2023. Een tegemoetkoming van de overheid om de energiefactuur van gezinnen te verlichten.

Btw-verlaagd naar 6%

De btw-verlaging naar 6% is verlengd tot 30 juni 2023, nadien wordt ze permanent voor particulieren. Professionele afnemers betalen vanaf 1 juli 2023 terug 21% btw op aardgas. Voor elektriciteit was dat al zo.

Verwarmingspremie € 100

Binnen een eerste reeks van maatregelen kende de overheid in februari 2022 een verwarmingspremie van € 100 toe aan alle gezinnen met een elektriciteitscontract.

Tijdelijk recht sociaal tarief

De uitbreiding van het sociaal tarief geldt tot 30 juni 2023. Vanaf 1 juli 2023 vervalt het tijdelijk recht op het sociaal tarief en schakel je terug over op een commercieel tarief.

Federaal basispakket 2023

Naast de premie voor november en december 2022, kende de overheid ook een premie toe voor de maanden januari, februari en maart 2023:

·  Voor elektriciteit bedraagt de tegemoetkoming € 183 (= €61 per maand)

·  Voor aardgas bedraagt de tegemoetkoming € 405 (= €135 per maand)

Deze premie geldt niet voor afnemers met een sociaal tarief, noch voor een tweede verblijf. Gezinnen met een variabel energiecontract hebben er recht op, net als gezinnen met een vast energiecontract dat werd afgesloten of vernieuwd na 30 september 2021. OCTA+ heeft de premie al toegekend en verrekend. De deadline om de premie aan te vragen is ondertussen verstreken. Door het grote aantal aanvragen loopt de overheid vertraging op in de verwerking van alle dossiers.

Meer info over deze maatregel: basispakket voor elektriciteit en basispakket voor gas

Federaal basispakket 2022

De regering kende voor de maanden november en december 2022, onder specifieke voorwaarden, een basispakket voor elektriciteit en gas toe. Voor elektriciteit bedroeg de premie € 122 en voor aardgas € 270. Deze werd in mindering gebracht op je factuur of teruggestort op je bankrekening.

Meer info over deze maatregel: basispakket voor elektriciteit en basispakket voor gas

Mazoutcheque

Huishoudens die verwarmen op mazout hebben ook recht op een tegemoetkoming. De mazoutcheque is een eenmalige verwarmingstoelage van € 300 voor leveringen in bulk die gebeurden tussen 15 november 2021 en 31 maart 2023. Alle OCTA+ klanten verkregen de nodige documenten, of konden ze terugvinden in hun klantenzone, om de stookoliepremie aan te vragen. Meer info over de mazoutcheque vind je hier terug.

Verwarmingspremie van 100 euro

De federale overheid besliste begin 2022 om alle Belgische gezinnen, ook diegenen die verwarmen via een andere verwarmingsbron zoals stookolie of pellets, een eenmalige verwarmingspremie van € 100 toe te kennen. Deze werd toegekend via de leverancier die op 31 maart 2022 je elektriciteit leverde.

Meer info over de verwarmingspremie vind je hier terug.

Btw verlaagd naar 6%

Zowel voor elektriciteit als voor aardgas daalde de btw van 21% naar 6% voor huishoudelijke afnemers.

· Voor elektriciteit geldt de tijdelijke btw-verlaging van 1 maart 2022 tot en met 30 juni 2023. Vanaf 1 juli 2023 is de btw-verlaging permanent.  

· Voor aardgas geldt de tijdelijke btw-verlaging van 1 april 2022 tot en met 30 juni 2023. Vanaf 1 juli 2023 is de btw-verlaging eveneens permanent. 

Voor professionele contracten is het btw-tarief op aardgas tijdelijk verlaagd naar 21% voor de periode tussen 1 augustus 2022 en 30 juni 2023. Vanaf 1 juli 2023 bedraagt de btw op aardgas opnieuw 21%. Voor elektriciteit bleef het btw-tarief voor niet-residentiële contracten op 21 procent.

Btw voor professionelen

Professionele klanten kregen tijdens de periode van 1 augustus 2022 en 30 juni 2023 een tijdelijk verlaagd btw- tarief voor aardgas. Gezien de energieprijzen ondertussen gedaald zijn, besloot de overheid om enkele maatregelen af te bouwen. Vanaf 1 juli 2023 bedraagt de btw op aardgas opnieuw 21%. Voor elektriciteit was dat al zo.

Kan je aantonen dat je een professioneel energiecontract afsloot maar het verbruik voornamelijk privé is? Dan betaal je voor aardgas en elektriciteit een btw- tarief van 6%. Bezorg ons dan zo snel mogelijk een “verklaring op eer” via dit document.

Extra uitleg over de btw- verhoging voor professionelen vind je hier terug.

Tijdelijk recht sociaal tarief

De overheid informeert de energieleveranciers wie er recht heeft op het sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas. De doelgroep werd in 2021 uitgebreid met personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming. Die tijdelijke uitbreiding geldt nog tot 30 juni 2023. Vanaf 1 juli 2023 vallen deze klanten met het zogenaamde “tijdelijk recht” terug op een commercieel tarief.

Residentiële beschermde afnemers die op 30 september 2021 genoten van het sociaal tarief, kregen via hun energieleverancier ook een eenmalige forfait van € 80.

Meer info over het tijdelijk recht en het sociaal tarief voor personen met een verhoogde tegemoetkoming